ACTIE

We willen veranderen hoe onze huidige maatschappij omgaat met dikke mensen door samen te werken met andere organisaties en zelf actie te voeren

Twee Zwarte mensen staan naast elkaar in de keuken. Een dikke vrouw staat aan de gootsteen en wast een courgette terwijl ze aan het lachen is. Naast haar staat een dunne man die salade aan het snijden is.

Dikke mensen in woord en beeld

Thema’s rond dik zijn worden in de media dikwijls op een stigmatiserende manier benaderd, zowel in woord als beeld. Hoewel dat niet bewust gebeurt, zorgt het er wel voor dat vooroordelen over dikke mensen bevestigd en in stand gehouden worden. Met dit project willen we de media daar bewust van maken.

Dik Bij De Dokter

Samen met stichting Dikke Vinger willen we gewichtsdiscriminatie in de zorg aanpakken. We ondersteunen daarbij dikke patiënten, maar richten ons ook op dokters zelf om zo bij te dragen aan een betere zorgverlening.