DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

De medewerkers van Dik Voor Mekaar zijn geen arts en hebben ook geen andere medische achtergrond. De informatie op deze website is dan ook slechts informerend van aard.

De informatie die op deze website aangeboden wordt, is geen vervanging voor medische hulp of voor therapie van welke aard dan ook.

Dik Voor Mekaar is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen, van welke aard dan ook, die je direct of indirect ondervindt door gebruik te maken van informatie op deze website.

Inhoud van de website

Dik Voor Mekaar besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van deze website, maar kan niet garanderen dat de informatie op elk moment volledig, juist of actueel is. De inhoud van deze website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Wanneer op deze website links staan die leiden naar websites van derden, dan is Dik Voor Mekaar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of diensten van derden. Een link impliceert niet dat wij (alle) informatie van die website onderschrijven.

Dik Voor Mekaar kan de inhoud van deze website aanpassen zonder jou daarvan op voorhand op de hoogte te brengen.

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website liggen bij Dik Voor Mekaar, voor zover deze niet bij derden berusten. Het is niet toegestaan om informatie of andere materialen op deze website in welke vorm dan ook te kopiëren, te verspreiden of te koop aan te bieden.

Contact

Als je vragen en/of opmerkingen hebt over deze disclaimer, dan kan je contact opnemen met Dik Voor Mekaar via info@dikvoormekaar.be

De inhoud van deze disclaimer kan op elk moment aangepast worden zonder dat je hiervoor op voorhand verwittigd wordt.

Laatst gewijzigd op 4 maart 2022.