De o-woorden

De o-woorden zijn de woorden ‘overgewicht’ en ‘obesitas’.

Deze woorden worden in de fat community beschouwd als stigmatiserend en door sommigen ook als een scheldwoord. Ze worden daarom zoveel mogelijk vermeden, o.a. door de term ‘o-woorden’ te gebruiken.

Een andere manier om aan te duiden dat deze woorden stigmatiserend zijn, is om de letter ‘e’ te vervangen door een sterretje: ov*rgewicht en ob*sitas.

Ook wij gebruiken deze woorden altijd op een kritische manier en zetten ze tussen aanhalingstekens, zodat het duidelijk is dat wij deze term niet onderschrijven.

Zie ook: overgewicht en obesitas