Health At Every Size

Health At Every Size (HAES) is een relatief nieuwe manier om naar gezondheid en gezondheidszorg te kijken. Het verschuift de focus van diëten en het beheersen van gewicht naar een gewichtsneutrale, respectvolle en duurzame (zelf)zorg.

Health At Every Size bestaat uit vijf principes:

1- Gewichtsinclusiviteit: de inherente diversiteit aan lichaamsvormen en -maten moet gerespecteerd en gewaardeerd worden, zonder daarbij een specifiek gewicht te idealiseren of te pathologiseren.

2- Bevorderen van gezondheid: gezondheidsmaatregelen moeten zo uitgevoerd worden dat patiënten toegang hebben tot alle informatie en diensten, en persoonlijke handelingen dienen om het welzijn te verbeteren met aandacht voor fysieke, economische, sociale, spirituele, emotionele, en andere behoeften. 

3- Respectvolle zorg: de vooroordelen in onze maatschappij moeten erkend worden, en gewichtsdiscriminatie en -stigma moeten stoppen. Daarnaast moeten we begrijpen dat gewichtsstigma beïnvloed wordt door sociaal-economische status, ras, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd en andere identiteiten.

4- Eten voor welzijn: hoe en wat mensen eten moet gebaseerd zijn op interne hongersignalen, verzadiging, genot, eetlust en individuele voedingsbehoeften, en niet op een extern gereguleerd eetplan of dieet om iemands gewicht onder controle te houden.

5- Bewegen voor welzijn: fysieke activiteiten moeten mensen van alle maten, vaardigheden en interesses in staat stellen om met plezier te bewegen zoals zij dat willen.