Stigma

We spreken van stigma als er bepaalde negatieve overtuigingen bestaan over bepaalde groepen mensen. Bij dikke mensen is dat zeker het geval, want er bestaan heel wat vooroordelen over hen: lui, ongezond, dom, ongedisciplineerd, slordig, …

Die negatieve overtuigingen vinden we op heel veel plaatsen terug in onze maatschappij, zoals op school, in de gezondheidszorg, op de werkvloer, en zelfs thuis in het gezin.

Onderzoek heeft aangetoond dat stigma een negatieve invloed kan hebben op je gezondheid en dat het niet de motivatie is die veel mensen denken dat het is.